MÒDUL D'ANÀLISI DE DADES I CONTROL DEL NEGOCI

El mòdul d’anàlisi de dades del nostre programari de gestió càrnia aporta una visió completa de l’empresa i permet conèixer i comprendre el negoci per prendre millors decisions empresarials. Aquest mòdul ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar d’esdeveniments imprevistos que pot tenir la seva empresa.

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL D'ANÀLISI DE DADES I CONTROL DEL NEGOCI

Una de les principals funcionalitats del mòdul d’anàlisi de dades i control de negoci, és la seva integració amb funcionalitat de Business Intelligence que proporciona a les organitzacions les eines que necessiten per gestionar i analitzar dades.

Una altra funcionalitat del mòdul d’anàlisi és poder definir valors de dimensió predeterminats i regles per als valors predeterminats de tots els tipus de comptes (comptables, de client, proveïdor, producte, etc.).

COMPTABILITAT AMB MICROSOFT DYNAMICS NAV

El ERP de Microsoft Dynamics NAV permet un nombre il·limitat de dimensions, podrà configurar regles per combinar dimensions i valors de dimensió, per prioritzar valors predeterminats, configurar i utilitzar vistes d’anàlisi, incloure informació pressupostària, combinar amb l’ús d’esquemes de comptes, etc. .

Gràcies al quadre de comandaments que incorpora el nostre programari de gestió podrà tenir en tot moment una visió del que està passant a la seva empresa per prendre les decisions adequades.

Aquest mòdul està totalment integrat amb Office i Office 365 i incorpora una interfície amb eines d’arxiu documental Microsoft SharePoint.

APPCC
UTILITZAT EN EL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ