MÒDUL APPCC

El nostre programari ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la Seguretat Alimentària (APPCC).

Funcionalitats del mòdul appcc

Les principals funcions del mòdul APPCC són:

Objectius del mòdul appcc

El mòdul APPCC té uns objectius clars per extreure tota la informació de l’anàlisi de perills i els punts de control crítics.

ESTRUCTURA DE L'APPCC

Pre requisits del mòdul APPCC:

Plans, famílies de risc, punts de control, ubicacions, tipus de comprovacions, productes, proveïdors …

Dades i gràfics dels registres

Avisos automàtics

tecnologia sharepoint PER APPCC

La tecnologia Microsoft Sharepoint proporciona un entorn de col·laboració i compartició fiable, econòmic, escalable i fàcil de mantenir.

APPCC
UTILITZAT EN EL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ