MÒDUL APPCC

El nostre programari ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la Seguretat Alimentària (APPCC).

Funcionalitats del mòdul appcc

Les principals funcions del mòdul APPCC són:

 • Control de la producció i comercialització d'aliments segurs
 • Garantir la confiança de consumidors i clients.
 • Preveure els problemes abans de que apareixin.
 • Controlar les fases crítiques del procés productiu.
 • Adaptar-se a la empresa i als canvis de procés.
 • Integrar-se amb altres sistemes de qualitat (ISO 9000, IFS, BRC...).

Objectius del mòdul appcc

El mòdul APPCC té uns objectius clars per extreure tota la informació de l’anàlisi de perills i els punts de control crítics.

 • Gestionar la documentació exigeix la implantació de l'APPCC
 • Gestionar els procediments de comprovació per a validar el funcionament del sistema i dels registres.
 • Detectar incompliments en els registres de control realitzats mitjançant un sistema d'alarma i avís.

ESTRUCTURA DE L'APPCC

Pre requisits del mòdul APPCC:

Plans, famílies de risc, punts de control, ubicacions, tipus de comprovacions, productes, proveïdors …

Dades i gràfics dels registres

 • Dades de registres realitzats en cada PC.
 • Representació gràfica dels resultats
 • Programació dels registres a controlar.
 • Visualització dels paràmetres a controlar en cada registre en el calendari.

Avisos automàtics

 • Avisos automàtics als responsables de qualitat
 • Control instantani de les indicències i els resultats incorrectes
 • Exemple: avís de temperatura incorrecta per email.

tecnologia sharepoint PER APPCC

La tecnologia Microsoft Sharepoint proporciona un entorn de col·laboració i compartició fiable, econòmic, escalable i fàcil de mantenir.

APPCC
UTILITZAT EN EL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ