MÒDUL DE GESTIÓ DE COMPRES I APROVISIONAMENT

El mòdul de compres i aprovisionament del nostre programari ERP, permet gestionar tot el procés de compres, matèries primeres, productes, immobilitzat, serveis, etc. El nostre programari incorpora la gestió de compra, de comandes fins a la seva recepció, entrada d’albarans i factures fins a la seva comptabilització i el control de l’aprovisionament.

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL DE COMPRES I APROVISIONAMENT

Les principals funcions del mòdul de gestió de compres i aprovisionament són les següents:

  • Gestió de proveïdors.
  • Homologació de proveïdors per a la gestió de qualitat
  • Condicions per comprar: rappels, descomptes i ofertes.
  • Gestió de la demanda.
  • Gestió de comandes a proveïdors.
  • Planificació de comandes oberts.
  • Devolucions de compres.
  • No conformitats i reclamacions.
  • Gestió de ports.
UTILITZAT EN EL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ