IOCárnicas

MÒDUL D'ANÀLISI DE DADES I CONTROL DEL NEGOCI
Per la indústria càrnica

El mòdul d’anàlisi de dades del nostre programari de gestió de la indústria càrnia aporta una visió completa de l’empresa i permet conèixer i comprendre el negoci per prendre millors decisions empresarials. Aquest mòdul ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar desdeveniments imprevistos que pot tenir la seva empresa.

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL D'ANÀLISI DE DADES I CONTROL DEL NEGOCI

Una de les principals funcionalitats del mòdul danàlisi de dades i control de negoci, és la seva integració amb funcionalitat de Business Intelligence que proporciona a les organitzacions les eines que necessiten per gestionar i analitzar dades.

Una altra funcionalitat del mòdul danàlisi és poder definir valors de dimensió predeterminats i regles per als valors predeterminats de tots els tipus de comptes (comptables, de client, proveïdor, producte, etc.).

Microsoft Power BI inteligència empresarial

Microsoft Power BI aporta les següents funcionalitats:

 • Visualitzar dades del vostre negoci a l’instant
 • Automatitzar amb senzillesa el “reporting”
 • Comparar KPI rellevants en un clic.
 • Tenir informació real i comparar-la amb la pressupostada.
 • Filtrar la informació de manera àgil i senzilla.
Power BI gràfics i mapes

Podem complementar IOCárnicas amb fluxos de dades BI dels següents apartats:

 • Finances

  Situació financera | Pla General de Comptabilitat | Ràtios Econòmics |Anàlisi Explotació | Balanç | P i G

 • Compres

  Evolució de Compres | Compres per Proveïdor | Compres per Producte

 • Vendes

  Vendes per Magatzem | Vendes per Clients | Vendes per Ubicació | Evolució i Previsió de Vendes

 • Cartera

  Cartera de Clients | Cartera de Proveïdors

 • Inventari

  Inventari | Rotació d'Inventari

COMPATIBILITAT AMB MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

L’ERP de Microsoft Dynamics NAV permet un nombre il·limitat de dimensions, podreu configurar regles per combinar dimensions i valors de dimensió, per prioritzar valors predeterminats, configurar i utilitzar vistes d’anàlisi, incloure informació pressupostària, combinar amb l’ús d’esquemes de comptes, etc. .

Gràcies al quadre de comandaments que incorpora el nostre programari de gestió podrà tenir en tot moment una visió del que està passant a la seva empresa per prendre les decisions adequades.

Aquest mòdul està totalment integrat amb Office 365 i incorpora una interfície amb eines de fitxer documental de Microsoft Sharepoint.

APPCC càrniques
UTILITZAT AL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ
Contacta amb nosaltres
close slider