Software DE gestió TRAÇABILITAT ALIMENTÀRIA

El nostre software de gestió per a traçabilitat alimentària, està especialment dissenyat per a la traçabilitat del sector carni com escorxadors, sales d’especejament i fàbriques d’embotits. Permet obtenir la traça que deixen els productes en passar pels processos interns.

Software per a gestió de traçabilitat interna i externa.

Disposar d’un complet software de gestió de la traçabilitat fiable i comprovable, és vital per complir amb les noves exigències reguladores que demanden els organismes internacionals de seguretat alimentària.

Per satisfer als mercats més exigents i exportar, és molt important poder oferir la informació completa i de forma ràpida als compradors, i per a això, s’ha de disposar d’un sistema de software de traçabilitat complet, àgil en el maneig de grans volums de dades i integrat amb la resta de aplicatiu ERP de l’empresa.

IOCárnicas li ofereix implementar aquest sistema de traçabilitat que l’ajudarà a complir amb les exigències de seguretat alimentària dels mercats, identificar millores de l’eficiència en gestió logística, subministraments i increments de productivitat.

El nostre programa de traçabilitat alimentària, permet conèixer l’històric, la ubicació i la trajectòria d’un producte o lot de productes al llarg de la cadena de subministraments.

A més, registrem la traça dels productes al llarg de la cadena de subministrament, ja sigui interna o externa, empaquetar i preparar-los per poder ser gestionats adequadament.

La traçabilitat interna ens permet obtenir la traça que deixen els productes en passar pels processos interns de l’empresa: composició, manipulacions, maquinària utilitzada, torn, temperatura etc. El software de traçabilitat ha de registrar i gestionar de forma àgil totes les dades.

La traçabilitat externa resulta d’externalitzar les dades de la traça interna i afegir una sèrie de dades addicionals, com els embalatges, canvis de temperatura, entre d’altres

Software trazabilidad alimentaria

SEGURETAT I QUALITAT DELS PRODUCTES ALIMENTARIS.

La seguretat alimentària és responsabilitat de tots els factors que intervenen en la cadena alimentària: els productors, els fabricants, els operadors logístics, transportistes, comerciants i consumidors.

La seguretat i la qualitat dels productes alimentaris han de basar-se en un Plantejament Global i Integrat, al llarg de tota la cadena alimentària (“de la granja a la taula“).

  1.  Producció Primària: La producció primària és la primera baula d’aquesta cadena i correspon a la cria, producció o cultiu dels productes de la terra, la ramaderia caça i la pesca; és a dir, la “matèria primera”.
  2. Indústria Alimentària: preparació o fabricació d’un aliment a partir de la matèria primera que arriba des de la producció primària.
  3. Comercialització o venda: adquisició en botigues, supermercats o hipermercats dels aliments que prepara la indústria.
  4. Consumidors: és l’última baula de la cadena alimentària i comparteix també responsabilitats.

Software de traçabilitat integrat en Microsoft Dynamics NAV.

IOCárnicas és un complet sistema ERP especialment dissenyat per a la gestió del sector carni, que incorpora el software per a la gestió de la traçabilitat alimentària per al sector carni.

Integrat completament en el sistema ERP Microsoft Dynamics NAV i especialment dissenyat per a la traçabilitat del sector carni com escorxadors, sales d’especejament i fàbriques d’embotits.

despieces

RFID aplicat al Software de traçabilitat alimentària

El RFID aplicat al software de traçabilitat representa no haver d’escanejar els codis de barres manualment, de manera que es produeix un augment de la rapidesa i agilitat de tot el sistema.

El RFID permet complir amb les exigències reguladores de les institucions en matèria de traçabilitat, però també escurça el termini de lliurament i facilita la disminució d’estocs.

L’ERP IOcarnicas incorpora un software de traçabilitat que permet utilitzar RFID per registrar la traçabilitat dels productes al llarg de la cadena de subministraments.

soliciti ARA una demo del SOFTWARE DE traçabilitat alimentària

Que dades ha de registrar el software de traçabilitat?

Per tal que el software de traçabilitat registri la traça d’un producte, ens fixarem en la seva capacitat de reconstruir la història.
Per això haurem de conèixer en temps real les dades.