IOCárnicas

Software de traçabilitat alimentària

El nostre software de gestió per a traçabilitat alimentària – Especialment dissenyat per a la traçabilitat del sector carni com escorxadors, sales d’especejament i fàbriques d’embotits. Permet obtenir la traça que deixen els productes en passar pels processos interns.

Software per la gestió de traçabilitat interna i externa

Disposar d’un software complet de gestió de la traçabilitat fiable i comprovable, és vital per complir amb les noves exigències reguladores que demanen els organismes internacionals de seguretat alimentària.

Per satisfer els mercats més exigents i exportar, és molt important poder oferir la informació completa i de forma ràpida als compradors, i per això, cal disposar d’un sistema de software de traçabilitat complet, àgil en el maneig de grans volums de dades i integrat amb la resta daplicació ERP de lempresa.

IOCárnicas us ofereix implementar aquest sistema de traçabilitat; Lajudarà a complir amb les exigències de seguretat alimentària dels mercats, identificar millores de leficiència en gestió logística, subministraments i increments de productivitat.

TOT TIPUS DE DADES AL SEU ABAST

El nostre programa de traçabilitat alimentària permet conèixer l’històric, la ubicació i la trajectòria d’un producte o lot de productes al llarg de la cadena de subministraments.

A més, registrem la traça dels productes al llarg de la cadena de subministrament, ja sigui interna o externa, empaquetar-los i preparar-los per poder ser gestionats adequadament.

La traçabilitat interna ens permet obtenir la traça que deixen els productes en passar pels processos interns de lempresa: composició, manipulacions, maquinària utilitzada, torn, temperatura etc. El software de traçabilitat ha de registrar i gestionar de manera àgil totes les dades.

La traçabilitat externa resulta d’externalitzar les dades de la traça interna i afegir una sèrie de dades addicionals, com els embalatges, canvis de temperatura, entre d’altres

SEGURETAT I QUALITAT DELS PRODUCTES ALIMENTOSOS.

La seguretat alimentària és responsabilitat de tots els factors que intervenen a la cadena alimentària: Els productors, els fabricants, els operadors logístics, transportistes, comerciants i consumidors.

La seguretat i la qualitat dels productes alimentaris s’han de basar en un plantejament global i integrat, al llarg de tota la cadena alimentària (“de la granja a la taula”).

  1. Producció Primària: La producció primària és la primera baula d’aquesta cadena; Correspon a la cria, producció o cultiu dels productes de la terra, la ramaderia caça i la pesca; és a dir, la “matèria primera”.
  2. Indústria Alimentària: preparació o fabricació d’un aliment a partir de la primera matèria que arriba des de la producció primària.
  3. Comercialització o venda: adquisició a botigues, supermercats o hipermercats dels aliments que prepara la indústria.
  4. Consumidors: és el darrer esgraó de la cadena alimentària i comparteix també responsabilitats.

Software de traçabilitat integrat a Microsoft Dynamics NAV.

IOCárnicas és un complet sistema ERP especialment dissenyat per a la gestió del sector carni, que incorpora el software per a la gestió de la traçabilitat alimentària per al sector carni.

Integrat completament en el sistema ERP Microsoft Dynamics NAV i especialment dissenyat per al seu ús en el sector carni com escorxadors, sales d’especejament i fàbriques d’embotits.

despieces

RFID aplicat al software de traçabilitat alimentària

El RFID aplicat al software de traçabilitat representa no haver d’escanejar els codis de barres de forma manual, per la qual cosa es produeix un augment de la rapidesa i l’agilitat de tot el sistema.

El RFID permet complir les exigències reguladores de les institucions en matèria de traçabilitat, però també escurça el termini de lliurament i facilita la disminució d’estocs.

L’ERP IOCárnicas incorpora un software que permet utilitzar RFID per registrar la traçabilitat dels productes al llarg de la cadena de subministraments.

Sol·liciti ARA una demo del SOFTWARE DE traçabilitat alimentària

Quines dades ha de registrar el software de traçabilitat?

Perquè el software de traçabilitat registri la traça d’un producte, ens fixarem en la capacitat de reconstruir la història.
Per això haurem de conèixer en temps real les dades següents

¿Quiere saber más información sobre IOCárnicas?

DESCARGUE EL CATÁLOGO DEL ERP

    Contacta amb nosaltres
    close slider