IOCárnicas

Software ERP de gestió per a EMBOTITS

El nostre programari de gestió per a embotits permet cobrir totes les necessitats informàtiques en l’elaboració de productes carnis. IOCarnicas, és un ERP de gestió que s’encarrega de cobrir totes les exigències específiques de l’elaboració i el control de fabricació dels embotits. És una solució de gestió càrnia completa, fiable i escalable, usant la tecnologia de Microsoft Dynamics NAV.

Funcionalitats ERP per a la gestió d'EMBOTITS

Les principals funcionalitats del nostre ERP per a la gestió d´embotits permet controlar les diferents àrees estratègiques en la fabricació d´embotits. D’aquesta manera ofereix una solució de gestió integrada i completa.

El nostre ERP de gestió de la fabricació d’embotits contempla tots els processos específics del sector carni. Gestió de la recepció de carns fresques i productes auxiliars, i la creació dels escandalls de producte, que poden ser diferents per a un mateix producte a fabricar. Seguint amb la gestió del procés de fabricació i controls a planta de la indústria càrnia; I finalitzant amb la gestió del procés d’assecatge i expedició dels embotits.

Reprodueix el vídeo quant a embutidos-1

recepció de carns i productes auxiliars per a la fabricació d'embotits

El procés de recepció de carns i productes auxiliars per a la gestió d’embotits al sector carni es pot dividir en dos: la recepció de carns fresques i la recepció d’altres productes auxiliars a utilitzar, com ara additius, caixes, etiquetes, etc.

El procés de recepció de carns fresques es realitza al mateix moll, on es registren diverses dades. Aquestes dades són el producte, el proveïdor, la partida i un conjunt de dades que identifiquen de manera inequívoca el producte. A més, se li assigna un lot per a la traçabilitat càrnia necessària en tot el procés de la fabricació d’embotits.

El nostre programari controla la matèria primera a rebutjari tornar al proveïdor o bé el producte que pugui necessitar una “quarantena”. És una solució de gestió càrnia que permet realitzar els controls de qualitat definits a les normes IFS o BRC que l’empresa tingui certificades.

El nostre ERP de gestió també disposa del control de l’homologació dels proveïdors que ens subministren les matèries primeres, això fa que el nostre sistema de qualitat sigui més àgil i fiable.

PROCÉS DE PRODUCCIÓ D'EMBOTITS

El procés de producció en la fabricació d’embotits es contempla en diferents fases, algunes d’aquestes fases o processos són:
   -Triturat.
   -Repòs en càmbra.
   -Procés d’embotit.
   -Assecat i/o acabat.
Aquest darrer procés pot derivar en diferents formats d’acabats: llescat, format al pebre, o altres tipus d’acabat.

Les ordres de producció a la gestió d’embotits poden tenir diferents fases. Una mateixa pasta de carn amb els additius es pot utilitzar per obtenir diferents productes carnis finals, amb calibres diferents.

El procés de producció al nostre programari de gestió IOCárnicaspermet el control i la traçabilitat de tot el procés productiu. Registra els històrics d’aquests processos, els orígens de les matèries i la destinació dels productes a les seves diferents presentacions i acabats.

A la darrera versió del sistema, s’ha afegit un sistema de gestió de fitxa tècnica amb les dades següents:
-Ingredients
-Valors nutricionals
-Paràmetres biològics
-Dades d’envasament

software erp gestió embotits
software erp gestió embotits

GESTIÓ COMERCIAL AMPLIADA D'EMBOTITS

A la gestió comercial del sector de l’alimentació, en el qual està inclòs el sector carni (i més concretament la fabricació d’embotits), és habitual el tractament de descomptes, promocions, ofertes, ràpels i altres necessitats comercials. El nostre ERP per a la gestió d’embotits inclou totes aquestes necessitats, amb una màxima flexibilitat.

IOCárnicas ha desenvolupat un mòdul específic per a la gestió comercial, que tracta totes aquestes necessitats, amb la possibilitat de parametritzar-les pel mateix usuari. Algunes de les funcionalitats en la solució d’embotits són:

 • Descomptes especials en cascada o en línia
 • Càlcul de comissions per quilos o imports, promocions especials amb opció de lliurament d´un producte addicional (diferent al producte en promoció)
 • Ofertes 3 per 1
 • Ràpels per consum (podent assignar data)

GESTIÓ D'EXPEDICIONS D'EMBOTITS

 • El procés de gestió de les expedicions del producte final és molt específic depenent dels requeriments dels clients. El nostre programari de gestió càrnia permet treballar amb clients molt variats, grans o petites superfícies, botigues, clients diversos… També ens permet una gestió d’expedicions totalment diferents, centres logístics, dipòsits a agents comercials i empreses que representin o distribueixin els productes. Totes aquestes possibilitats estan contemplades al nostre ERP per a la fabricació d’embotits.

També contemplem el control de la caducitat, el temps de transport, les condicions de transport i l’optimització de rutes.

Tota aquesta gestió d’expedicions guarda informació que després ens permet obtenir estadístiques del coeficient d’eficiència respecte a les comandes que ens cursen els clients.

Altres característiques que contempla la gestió d’expedicions del nostre programari de fabricació d’embotits IOCàrniques són:

 • Tractament de mostres
 • Documents de lliurament
 • Guies sanitàries (si fossin necessàries)
 • Altres documents per al transportista, sigui propi o aliè.
software erp gestió embotits
embalatges i paletització indústria càrnica
Gestió de residus i punt verd indústria càrnica

Gestió d'embalatges i paletització

La paletització a la indústria productiva és una peça clau de la cadena, i a la indústria càrnica no és diferent.
Incorporem un sistema per a la gestió de la paletització i els embalatges, per als diferents tipus de productes, segons les mides, per a l’optimització de l’espai, la disminució del temps de càrrega i descàrrega, i per a més eficàcia en el transport.
També tenim incorporat el sistema de control d’embalatges, ja siguin propis o aliens.

Gestió de residus i de punt verd

La gestió de residus per a empreses de la indústria càrnica tracta les taxes a incorporar a la facturació dels productes segons la llei de residus per al producte.

Igualment s’hi incorpora la gestió de punt verd. El cost del punt verd respon als costos de gestió del residu de l’envàs.

EINES DE GESTIÓ DE PRODUCCIÓ

Com a millores en la darrera versió d’IOCárnicas per a gestió de fàbriques d’embotits (en producció), hi ha les característiques següents:

 • Control d’operaris i recursos: Eina per a l’entrada de temps d’operaris i de recursos diversos.
 • Control d’incidències: Sistema d’entrada i registre d’incidències, per analitzar-les i controlar-les posteriorment.
 
Sol·liciteu ARA una demo del sofware ERP de gestió per a embotits

MÒDULS IMPORTANTS GESTIÓ D'EMBOTITS

El nostre programari de gestió d’embotits incorpora una sèrie de mòduls professionals que cobreixen a la perfecció les necessitats específiques de la gestió càrnia, tots fan que el nostre programari IOCárnicas sigui un dels programes de gestió més complets.

Anàlisi de dades i control del negoci

El mòdul d'anàlisi de dades del nostre software de gestió càrnia aporta una visió completa de l'empresa i permet conèixer i comprendre el negoci per tal de prendre decisions empresarials millors. Aquest mòdul implantat en la gestió d'embotits ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar d'esdeveniments imprevistos que pot tenir la vostra empresa.

Radiofreqüència (RFID)

El mòdul de Radiofreqüència (RFID) implantat en la gestió d'embotits permet una identificació, traçabilitat i localització completa en els processos de la cadena de subministrament. Ens permet el control en temps real del producte, la ubicació així com tots els costos. Les dades capturades es poden modificar indefinidament i es poden visualitzar des de qualsevol plataforma (ERP, PC, tablet, PDA, mòbil).

Gestió de maquinària

El nostre ERP IOCárnicas incorpora un mòdul de gestió per al manteniment de la maquinària. El seu objectiu és assolir un major grau de fiabilitat a tota la maquinària d'una empresa (equips, màquines, instal·lacions, etc.). Aquest mòdul implementat a la gestió d'escorxadors aporta eines significatives per al desenvolupament del manteniment preventiu i correctiu. A la indústria càrnica es busca incrementar la disponibilitat de l'equip productiu, optimitzar els recursos humans, disminuir els costos de manteniment, millorar la qualitat, seguretat i rendibilitat.

APPCC carniques

El nostre software ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la Seguretat Alimentària (APPCC). Aquest mòdul per a la gestió d'embotits tracta de dur a terme una gestió correcta de la innocuïtat dels aliments a l'empresa càrnica i tenir al dia el sistema d'autocontrols per a futures inspeccions de sanitat.

Gestió de qualitat

El mòdul de qualitat (Quality) del nostre programari ERP IOCárnicas inclou l'equilibri entre qualitat, productivitat i rendibilitat. Permet gestionar els processos i activitats, i és la solució perfecta per administrar els sistemes de qualitat, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, Mercat CE, EFQM... Facilita la gestió documental a la indústria càrnia, oferint sempre informació actualitzada i accessible per a vostè i els seus clients. Tot des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Magatzems i logística

Per magatzems i logística també hi ha un mòdul, del mateix nom, que incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.

¿Quiere saber más información sobre IOCárnicas?

DESCARGUE EL CATÁLOGO DEL ERP

  Contacta amb nosaltres
  close slider