SOLUCIONS ERP ESPECIALITZADES EN INDÚSTRIA CÀRNIA

IOCárnicas és un producte que ha crescut i s’ha desenvolupat de la mà de grans empreses del sector agroalimentari i carni, fins a aconseguir un producte molt potent i d’última generació, amb la seguretat i estabilitat que ens donen les 150,000 implantacions en el món de l’ERP Microsoft Dynamics NAV.

Si desitja la integració global (tot en un mateix sistema), la gestió, la informatització de planta i el control de costos, aposti per IOCárnicas. Funcions per delegacions estatals com internacionals, IOCárnicas està preparat a nivell fiscal, amb diferents monedes i diferent idiomes.

IOCárnicas li garanteix fiabilitat d’ús i facilitat per a l’usuari

SOLUCIONS ERP PER A TOTS ELS SECTOR CARNIS

MÒDULS ADICIONALS A IOCÁRNICAS

Gestió de ventes i màrqueting

Augment de les vendes i millora de l'eficiència. Aquest mòdul ens proporcionarà un seguiment de la venda i màrqueting de les oportunitats aportant més interès als futurs clients.

analisis-de-datos-y-control-del-negocio

Anàlisi de dades i control del negoci

Anàlisi de la informació i anàlisi per dimensió analítica mitjançant una interfície amb eines d'arxiu documental Microsoft SharePoint.

rfid

Radiofreqüència (RFID)

L'aplicació de sistemes de Radiofreqüència (RFID) permeten el control en temps real de tot el producte i la seva ubicació així com els seus costos.

Gestió financera

Cobreix totes les necessitats comptables de qualsevol empresa del sector carni. Totes les transaccions realitzades en qualsevol mòdul de la solució tindrà, automàticament, el seu reflex comptable i analític.

Gestió de compres i aprovisionament

Gestiona tot el procés de compres, matèries primeres, etc. A més de la gestió de comandes fins a la seva recepció, entrada d'albarans i factures fins a la seva comptabilització i el control de l'aprovisionament.

Mòdul APPCC

Software en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació d'un sistema de control basat en el Control de la Seguretat Alimentària APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics basat en Microsoft Sharepoint).

gestion-almacenes-y-logistica

Gestió de magatzems i logística

Gestió de productes, productes substitutius, referències creuades, inventari i tot tipus d'operacions de gestió del magatzem.

maquinaria

Gestió de maquinària

El mòdul de gestió del manteniment agrupa una sèrie d'activitats que persegueixen assolir un major grau de fiabilitat en els equips, màquina i instal·lacions.

gestion-calidad

Gestió de qualitat

La gestió de les diferents certificacions en la indústria càrnia obliga a dedicar un temps important als responsables de qualitat de la seva Empresa.

LOGO IOCARNICAS BLANC

Software de control 360º

Estable, segur i àgil

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL SOFTWARE CARNI

Funcionalitat

Gestiona i proporciona tota la informació i documentació que la seva empresa necessita.

Garantia

IO Cárnicas està basat en la solució de gestió Microsoft Dynamics NAV.

Especialització

IO Cárnicas és el resultat de l'experiència i el coneixement acumulat en desenes d'empreses-clients i de les millors pràctiques del sector.

Flexibilitat

S'adapta fàcilment a les necessitats canviants de cada empresa.

Integració

Totes les àrees de la seva empresa treballaran amb UN ÚNIC sistema de gestió. UNA ÚNICA base de dades. Garanteix la integritat i seguretat de la informació. Evita duplicitats.

Escalabilitat

IOCárnicas permet construir solucions escalables, a la mida de cada empresa, al seu calendari d'implantació i als seus pressupostos de inversió.El sistema evoluciona constantment per acompanyar el creixement de la seva empresa. La inversió està garantida.

Connectivitat

La tecnologia Microsoft - estàndard de mercat- li permet connectar-se amb les seves delegacions, proveïdors, bancs, magatzems, etc. amb qualsevol altre sistema informàtic del sector i diferents dispositius (PDA, radiofreqüència, etc.).

ÚLTIMES NOTICIES ERP IOCÁRNICAS