IOCárnicas

Software ERP de gestió per pernils

El nostre software per a la gestió de producció de pernils contempla una sèrie de processos i fases necessàries per a aquest sector carni. Les empreses que elaboren pernils, siguin de la categoria que siguin, tenen amb el nostre ERP IOCárnicas una solució totalment integrada i amb les funcionalitats precises, basada en tecnologia de Microsoft Dynamics NAV.

Funcionalitats ERP per a la gestió de pernils

Les funcions de gestió per a l’elaboració de pernils comporten uns processos molt concrets que s’han de complir per obtenir un producte final de bona qualitat. Tot procés comença amb la recepció de pernils, que en aquest cas prové de les sales d’especejament. Seguidament són necessaris una sèrie de processos que tractaran les peces per aconseguir arribar a un assecat òptim segons la qualitat que desitgem per al nostre pernil curat.

Tot el procés es pot controlar amb tecnologia RFID (Identificació per Radiofreqüència) peça a peça, no hem d’oblidar que la traçabilitat en aquest tipus de producte és molt important. Controlar l’estoc, la quantitat de producte en cambra, el recompte de peces i el minvament que es produeix durant el procés d’assecat; tot això està contemplat al nostre programari ERP IOCárnicas.

Software ERP gestió Pernils - Recepció

RECEPCIÓ DE PECES EN CRU PER A L'ELABORACIÓ DE PERNILS

El procés de recepció de les peces en cru per a l’elaboració de pernils s’inicia amb la classificació. Aquesta es pot distingir per tipus de peça i el rang de pes de la peça. El nostre software de gestió per a pernils permet automatitzar aquest procés i registrar la informació directament al sistema de gestió.

Cal destacar la importància que té el control de qualitat del producte rebut. IOCárnicasincorpora el control per a l’homologació dels proveïdors carnis que ens subministren les matèries primeres. Aquest control fa que la gestió sigui més àgil i fiable i en determina la devolució o no al proveïdor. Tot aquest procés de devolució està contemplat al nostre ERP.

La recepció i la classificació de les peces per a l’elaboració de pernils s’ha de fer al mateix moll. Per això s’han de complir unes condicions especials de temperatura i de tractament. Aquestes condicions les especifiquen les normatives de qualitat IFS, o la normativa BRC per al maneig del producte. IOCárnicas contempla aquestes normatives.

PROCÉS DE PRODUCCIÓ DE PERNILS

Els processos de producció per a la gestió de pernils més destacats són: la classificació, la salaó, el rentat i l’assecatge.

El procés comença amb la classificació dels pernils rebuts. Primer s’assigna una categoria de producte. Seguidament es procedeix en planta a la fase de salat, salaó, per deixar els pernils preparats per a la següent fase de producció.

La fase rentat-raspallat permet eliminar els residus de sal de la superfície. També aconsegueix la distribució homogènia de la sal a l’interior en el seu repòs.

El procés final de la producció de pernils s’inicia amb la gestió de l’assecatge i la maduració. Això consisteix a obtenir una deshidratació gradual de la peça, fins a aconseguir el punt desitjat, segons la qualitat que vulguem obtenir.

Totes les fases i processos de producció de pernils, fins a arribar a la peça final, estan contemplades al nostre programari de gestió càrnia per a Pernils.

En la nostra darrera versió, s’ha implementat un sistema de gestió i control de minves.

software erp gestió pernils
erp control de qualitat pernils

GESTIÓ COMERCIAL AMPLIADA PER A LA VENDA DE PERNILS

A la gestió comercial del sector de l’alimentació, en el qual està inclòs el sector carni, i més concretament l’elaboració de pernils, és habitual el tractament de descomptes, promocions, ofertes, ràpels i altres necessitats comercials. El nostre ERP per a la gestió de pernils inclou totes aquestes necessitats amb una màxima flexibilitat.

IOCárnicasha desenvolupat un mòdul específic per a la gestió comercial. Tracta totes aquestes necessitats amb la possibilitat de parametritzar-les pel mateix usuari. Algunes de les funcionalitats en la solució de pernils són:

 • Descomptes especials en cascada o en línia
 • Càlcul de comissions per quilos o imports
 • Promocions especials amb opció de lliurament d´un producte addicional diferent del producte en promoció
 • Ofertes 3×1
 • Ràpels per consum: poden assignar data d’inici i final a totes les opcions.

GESTIÓ D'ENVIAMENTS DE PERNILS

La gestió d’enviaments del software IOCárnicas contempla l’expedició com un conjunt de tractaments. El sistema d‟identificació dels pernils que ens proposa la normativa va relacionada amb la qualitat dels pernils.

El procés d’enviament de pernils (i concretament pernils ibèrics) necessiten uns controls específics. Uns controls que el nostre programari de gestió per a pernils incorpora. Els pernils s’han d’identificar amb un tipus de marca per determinar la qualitat del pernil segons el color de la identificació, i així evitar qualsevol problemàtica als clients. Una devolució daquests productes pot arribar a ser molt costós i provocar el deteriorament del mateix.

També hi ha una problemàtica d’etiquetatge per a la identificació en alguns casos dels pernils de qualitat superior. L’etiquetatge en aquests casos s’ha de fer un per un i incloure informació. Per exemple: procedència, temps d’assecatge i altres valors necessaris per al consumidor final. El nostre software ERP per a pernils s’encarrega de cobrir aquestes necessitats.

erp gestió magatzem i logística pernils
embalatges i paletització indústria càrnica
Gestió de residus i punt verd indústria càrnica

Gestió d'embalatges i paletització

La paletització a la indústria productiva és una peça clau de la cadena, i a la indústria càrnica no és diferent.
Incorporem un sistema per a la gestió de la paletització i els embalatges, per als diferents tipus de productes, segons les mides, per a l’optimització de l’espai, la disminució del temps de càrrega i descàrrega, i per a més eficàcia en el transport.
També tenim incorporat el sistema de control d’embalatges, ja siguin propis o aliens.

Gestió de residus i de punt verd

La gestió de residus per a empreses de la indústria càrnica tracta les taxes a incorporar a la facturació dels productes segons la llei de residus per al producte.

Igualment s’hi incorpora la gestió de punt verd. El cost del punt verd respon als costos de gestió del residu de l’envàs.

EINES DE GESTIÓ DE PRODUCCIÓ

Com a millores en la darrera versió d’IOCárnicas per a gestió de producció de pernils, hi ha les característiques següents:

 • Control d’operaris i recursos: Eina per a l’entrada de temps d’operaris i de recursos diversos.
 • Control d’incidències: Sistema d’entrada i registre d’incidències, per analitzar-les i controlar-les posteriorment.
 
Sol·liciteu ARA una Demo del SOFTWARE DE GESTIÓ DE PRODUCCIÓ DE PERNILS

MÒDULS IMPORTANTS GESTIÓ DE PERNILS

El nostre software de gestió de pernils incorpora una sèrie de mòduls professionals que cobreixen a la perfecció les necessitats específiques de la gestió càrnia. Tots ells fan que el nostre software IOCárnicas sigui un dels programes de gestió més complets.

Anàlisi de dades i control del negoci

El mòdul danàlisi de dades del nostre programari de gestió càrnia aporta una visió completa de lempresa. Això permet conèixer i comprendre el negoci per prendre millors decisions empresarials. Aquest mòdul implantat a la gestió d'embotits ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar d'esdeveniments imprevistos que pot tenir la vostra empresa.

Radiofreqüència (RFID)

El mòdul de Radiofreqüència (RFID) implantat en la gestió d'embotits permet una identificació, traçabilitat i localització completa en els processos de la cadena de subministrament. Ens permet el control en temps real del producte, la ubicació així com tots els costos. Les dades capturades es poden modificar indefinidament i es poden visualitzar des de qualsevol plataforma (ERP, Pc, tablet, PDA, mòbil).

Gestió de maquinària

El mòdul de gestió per al manteniment de la maquinària que incorpora el nostre ERP IOCàrniques persegueix assolir un major grau de fiabilitat a tota la maquinària d'una empresa (equips, màquines, instal·lacions, etc.). Aquest mòdul implementat a la gestió d'escorxadors aporta eines significatives per al desenvolupament del manteniment preventiu i correctiu. A la indústria càrnia es busca incrementar la disponibilitat de l'equip productiu, optimitzar els recursos humans, disminuir els costos de manteniment, millorar la qualitat, seguretat i rendibilitat.

APPCC càrniques

El nostre software ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la Seguretat Alimentària (APPCC). Aquest mòdul per a la gestió d'embotits tracta de dur a terme una gestió correcta de la innocuïtat dels aliments a l'empresa càrnica i tenir al dia el sistema d'autocontrols per a futures inspeccions de sanitat.

Gestió de qualitat

El mòdul de qualitat (Quality) del nostre software ERP IOCárnicas, inclou l'equilibri entre qualitat, productivitat i rendibilitat, permet gestionar els processos i activitats, és la solució perfecta per administrar els sistemes de qualitat, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, Mercat CE, EFQM.. Facilita la gestió documental a la indústria càrnia, oferint sempre informació actualitzada i accessible per a vostè i els seus clients des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Magatzems i logística

El mòdul de magatzems i logística del nostre programari ERP incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes. El mòdul de magatzems i logística del nostre programari ERP incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita. Amb això, es pot gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.

¿Quiere saber más información sobre IOCárnicas?

DESCARGUE EL CATÁLOGO DEL ERP

  Contacta amb nosaltres
  close slider