Software de gestió per a pernils

El nostre software per a la gestió de pernils contempla una sèrie de processos i fases necessàries per a aquest sector carni. Les empreses que elaboren pernils siguin de la categoria que siguin tenen en el nostre ERP IOCárnicas una solució totalment integrada i amb les funcionalitats necessàries, basada en tecnologia de Microsoft Dynamics NAV.

Funcionalitats ERP per a la gestió de pernils

Les funcions de gestió per a l’elaboració de pernils comporten uns processos molt concrets que s’han de complir per a l’obtenció d’un producte final de bona qualitat. Tot procés comença amb la recepció de pernils, que en aquest cas prové de les sales d’especejament. Seguidament són necessaris una sèrie de processos que tractaran les peces per aconseguir arribar a un assecat òptim segons la qualitat que desitgem per al nostre pernil curat.

Tot el procés pot controlar-se amb tecnologia RFID (Identificació per Radiofreqüència) peça a peça, no hem d’oblidar que la traçabilitat en aquest tipus de producte és molt important. Controlar l’estoc, la quantitat de producte en càmara, el recompte de peces i la minva que es produeix durant el procés d’assecat està contemplat en el nostre programari IOCárnicas.

Jamones

RECEPCIÓ DE PECES EN CRU PER A L'ELABORACIÓ DE PERNILS

El procés de recepció de les peces en cru per a l’elaboració de pernils, s’inicia amb la classificació. Aquesta pot distingir-se per tipus de peça i el rang de pes de la peça. El nostre programari de gestió per a pernils permet automatitzar aquest procés i registrar la informació directament en el sistema de gestió.

Cal destacar la importància que té el control de qualitat del producte rebut. IOCárnicas incorpora el control per a l’homologació dels proveïdors carnis que ens subministren les matèries primeres. Aquest control fa que la gestió sigui més àgil i fiable i determina la devolució o no al proveïdor. Tot aquest procés de devolució està contemplat en el nostre ERP.

La recepció i la classificació de les peces per a l’elaboració de pernils, s’ha de realitzar en el propi moll. Per a això s’han de complir unes condicions especials de temperatura i de tractament segons especifiquen les normatives de qualitat IFS o la normativa BRC per al maneig del producte, IOCarnicas contempla aquestes normatives.

PROCÉS DE PRODUCCIÓ DE PERNILS

Els processos de producció per a la gestió de pernils més destacats són: la classificació, el salaó, el rentat i l’assecat.

El procés s’inicia amb la classificació dels pernils rebuts, assignant una categoria de producte i seguidament es procedeix a planta a la fase de salat, salaó, per deixar els pernils preparats per a la següent fase de producció.

La fase rentat-raspallat permet eliminar els residus de sal de la superfície i aconseguir la distribució homogènia de la sal a l’interior en el seu repòs.

El procés final de la producció de pernils s’inicia amb la gestió de l’assecat i la maduració, que consisteix en obtenir una deshidratació gradual de la peça fins a aconseguir el punt desitjat, segons la qualitat que vulguem obtenir.

Totes les fases i processos de producció de pernils fins arribar a la peça final, estan contemplades en el nostre programari de gestió càrnia per a Pernils.

Jamones
jamones

GESTIÓ COMERCIAL AMPLIADA PER A LA VENTA DE PERNILS

En la gestió comercial del sector de l’alimentació en el qual està inclòs el sector carni imés concretament l’elaboració de pernils, és habitual el tractament de descomptes,promocions, ofertes, ràpels i altres necessitats comercials, el nostre ERP per a lagestió de pernils inclou totes aquestes necessitats amb una màxima flexibilitat.

IOCárnicas ha desenvolupat un mòdul específic per a la gestió comercial que tractatotes aquestes necessitats amb la possibilitat de parametrizarlas pel propi usuari, algunes de les funcionalitats en la solució de pernils són: descomptes especials en cascada o en línia, càlcul de comissions per quilos o imports, promocions especialsamb opció de lliurament d’un producte addicional diferent al producte en promoció, ofertes 3 x 1, rappels per consum, podent assignar data d’inici i final a totes les opcions.

GESTIÓ D'ENVIAMENTS DE PERNILS

La gestió d’enviaments del nostre programari IOCárnicas contempla l’expedició com un conjunt de tractaments. El sistema d’identificació dels pernils que ens proposa la normativa va relacionada amb la qualitat dels pernils.

El procés d’enviament de pernils i concretament els pernils ibèrics necessiten d’uns controls específics que el nostre programari de gestió per a pernils incorpora. Els pernils s’han d’identificar amb un tipus de marca per determinar la qualitat del pernil segons el color de la identificació i així evitar qualsevol problemàtica als clients. Una devolució d’aquests productes pot arribar a ser molt costós i provocar el deteriorament del mateix.

Existeix també una problemàtica d’etiquetatge per a la identificació en alguns casos dels pernils de qualitat superior. L’etiquetatge en aquests casos ha de realitzar-se un a un i incloure informació com: procedència, temps d’assecat i altres valors necessaris per al consumidor final. El nostre programari ERP per pernils, s’encarrega de cobrir aquestes necessitats.

Jamones
soliciti ARA una demo del SOFTWARE DE gestió de PERNILS

MÒDULS IMPORTANTS GESTIÓ DE PERNILS

El nostre programari de gestió de pernils incorpora una sèrie de mòduls professionals que cobreixen a la perfecció les necessitats específiques de la gestió càrnia, tots ells fan que el nostre programari IOCárnicas sigui un dels programes de gestió més complets.

Anàlisi de dades i control del negoci

El mòdul d'anàlisi de dades per a la gestió d'escorxadors del nostre programari de gestió càrnia aporta una visió completa de l'empresa i permet conèixer i comprendre el negoci per prendre millors decisions empresarials. Aquest mòdul ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar d'esdeveniments imprevistos que pot tenir la seva empresa.

Radiofreqüència (RFID)

El mòdul de Radiofreqüència (RFID) que incorpora el nostre programari de gestió càrnia ens permet el control en temps real del producte, la ubicació així com tots els costos. Les dades capturades poden visualitzar-se des de qualsevol plataforma (ERP, Pc, tablet, PDA, mòbil). Aquest mòdul en la gestió d'escorxadors facilitarà la identificació de totes les peces.

Gestió de maquinària

El mòdul de gestió per al manteniment de la maquinària que incorpora el nostre ERP IOCárnicas persegueix aconseguir un major grau de fiabilitat en tota la maquinària d'una empresa (equips, màquines, instal·lacions, etc ..). Aquest mòdul implementat en la gestió d'escorxadors aporta eines significatives per al desenvolupament del manteniment preventiu i correctiu. A la indústria càrnia es busca incrementar la disponibilitat de l'equip productiu, optimitzar els recursos humans, disminuir els costos de manteniment, millorar la qualitat, seguretat i rendibilitat.

APPCC

El nostre programari ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la Seguretat Alimentària (APPCC). El producte que es manipula en el sector carni és molt perible i es pot contaminar amb facilitat, la implantació del mòdul APPCC en la gestió d'escorxadors compleix amb la legislació en seguretat alimentària necessària.

Gestió de qualitat

El mòdul de qualitat (Quality) del nostre programari ERP IOCárnicas, inclou l'equilibri entre qualitat, productivitat i rendibilitat, permet gestionar els processos i activitats, és la solució perfecta per administrar els sistemes de qualitat, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, mercat CE, EFQM .. Facilita la gestió documental en la indústria càrnia, oferint sempre informació actualitzada i accessible per a vostè i els seus clients des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Magatzems i logística

El mòdul de magatzems i logística del nostre programari ERP, incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.El mòdul de magatzems i logística del nostre programari ERP, incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.