MÒDUL QUALITAT (QUALITY)

El mòdul de qualitat (Quality) del nostre programari ERP IOCárnicas, inclou l’equilibri entre qualitat, productivitat i rendibilitat, permet gestionar els processos i activitats, és la solució perfecta per administrar els sistemes de qualitat, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, mercat CE, EFQM …

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL DE QUALITAT (QUALITY)

Totes les funcionalitats que integra el nostre mòdul de qualitat Quality, fan que el temps que els responsables de qualitat d’una empresa dediquen per a la gestió de les diferents certificacions en la indústria càrnia, disminueixi notablemente.Todas les funcionalitats que integra el nostre mòdul de qualitat Quality, fan que el temps que els responsables de qualitat d’una empresa dediquen per a la gestió de les diferents certificacions en la indústria càrnia, disminueixi notablement.

 • Definició i seguiment dels fluxos d'aprovació i revisió.
 • Control automàtic de versions dels documents.
 • Control de la reclamació dels clients.
 • Auditories internes i externes.
 • Revisió i incidències dels diferents equips.
 • Resolució d'incidències.
 • Seguiment i homologació de proveïdors.
 • Cerca de documents d'una manera molt senzilla.
 • Disponibilitat de l'aplicació en entorn web.
 • Seguretat a nivell d'usuari i a nivell de funcionalitat.
 • Administració del control de qualitat.
 • Planificació de les accions formatives.
 • Enviament de notificacions i correus als usuaris implicats.

AVANTATGES

 • Facilitat en l'accés i la utilització.
 • Increment de la productivitat.
 • Minimització de costos en tots els processos.
 • Millora en la comunicació i els fluxos de l'empresa.
 • Manté la informació actualitzada i accessible des de qualsevol dispositiu.
 • Agilitza els registres electrònics i la documentació de certificacions.
UTILITZAT EN EL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ