MÒDUL DE GESTIÓ DE MAQUINÀRIA

El mòdul de gestió per al manteniment de la maquinària que incorpora el nostre ERP IOCárnicas persegueix aconseguir un major grau de fiabilitat en tota la maquinària d’una empresa (equips, màquines, instal·lacions, etc.).

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL DE MAQUINÀRIA

El mòdul de maquinària permet documentar els plans o rutines de manteniment de cadascun dels seus equips i genera amb ells els calendaris de manteniment de forma automática.El mòdul de maquinària permet documentar els plans o rutines de manteniment de cadascun dels seus equips i genera amb ells els calendaris de manteniment de forma automàtica.

 • Configurar els equips en manteniment.
 • Configura els diferents plans de manteniment.
 • Configura als operaris.
 • Crear els plans preventius per a cada màquina.
 • Planificar el manteniment preventiu.
 • Llançar les ordres de manteniment planificades.
 • Calcular les necessitats dels materials per a les ordres de manteniment.
 • Crear les ordres de manteniment correctives.
 • Crear les fulles de subcontractació a tercers.
 • Entrar els parts de treball i diaris de consum.
 • Tancar les ordres de manteniment.
 • Calcular els costos de les ordres de manteniment.

CONTROL TOTAL

El nostre software per al mòdul de gestió de maquinària manté un control total sobre l’inventari necessari de recanvis i disminueix els nivells d’unitats mitjançant l’adquisició de recanvis just a temps.

La seva empresa tindrà en tot moment les intervencions realitzades per estudiar els costos per màquina, per període, per departament, per ubicació o qualsevol altre criteri.

UTILITZAT EN EL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ