IOCárnicas

MÒDUL DE GESTIÓ DE COMPRES I APROVISIONAMENT

El mòdul de compres i aprovisionament del nostre programari ERP permet gestionar tot el procés de compres, matèries primeres, productes, immobilitzat, serveis, etc. El nostre programari incorpora la gestió de compra, de comandes fins a la recepció, entrada d’albarans i factures fins a la comptabilització i el control de l’aprovisionament.

Gestió de compres i aprovisionament indústria càrnica

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL DE GESTIÓ DE COMPRES I APROVISIONAMENT

Les principals funcions del mòdul de compres i aprovisionament són les següents:

UTILITZAT AL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ
Contacta amb nosaltres
close slider