MÒDUL DE GESTIÓ DE COMPRES I APROVISIONAMENT

El mòdul de compres i aprovisionament del nostre programari ERP, permet gestionar tot el procés de compres, matèries primeres, productes, immobilitzat, serveis, etc. El nostre programari incorpora la gestió de compra, de comandes fins a la seva recepció, entrada d’albarans i factures fins a la seva comptabilització i el control de l’aprovisionament.

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL DE COMPRES I APROVISIONAMENT

Les principals funcions del mòdul de gestió de compres i aprovisionament són les següents:

UTILITZAT EN EL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ