IOCárnicas

Software ERP de gestió per a sales d'especejament

El nostre software de gestió per sales d’especejament ofereix tot el procés necessari, des de l’inici de la recepció dels canals fins al seu objectiu que és obtenir el producte o subproductes finals que lliurarem als clients.

Funcionalitats ERP per a la gestió de sales d'especejament

La funcionalitat del mòdul per a la gestió de sales d’especejament del nostre ERP IOCàrniques, ens permet diferenciar el sistema d’especejament o escandall depenent del tipus d’animal (porcí, boví, cabrum o aus).

Durant la recepció de les canals se’ls realitza un primer control de qualitat contemplat al nostre programari de gestió que ens permetrà acceptar o rebutjar el producte rebut. Aquestes canals vindran amb una traçabilitat informada, aquestes dades poden arribar d’un altre sistema informàtic i es poden incorporar directament i sense problemes al nostre sistema de gestió.

La traçabilitat durant tot el procés i fins a aconseguir el producte final ha de ser informat i lliurat al client amb tota la informació de procedència i garanties de control de qualitat.

sales-especejament-carn

GESTIÓ DE LA RECEPCIÓ DE CANALS EN SALES D'ESPECEJAMENT

Per al procés de gestió de recepció de canals en sales d’especejament és molt important el control d’uns paràmetres de qualitat que el nostre programari de gestió cobreix. Tot el material rebut es registra amb: informació de procedència, pes, control de qualitat i estat. IOCárnicas permet un control més detallat de les canals, utilitzant un magatzem de “quarantena” que permet guardar el producte fins a superar tots els controls de qualitat.

Tot el producte un cop passada la quarantena es pot identificar per un sistema electrònic didentificació per radiofreqüència, RFID. També es pot identificar per un sistema especial d’etiquetatge per a aquest tipus de producte carni. Totes les opcions d’identificació càrnia per a sales d’especejament estan cobertes pel nostre ERP per a la gestió de sales d’especejament.

En el cas del boví, la informació que ens arriba prové del “crotal” i ens permet continuar utilitzant aquest sistema. En els casos del porcí, cabrum o altres animals, el sistema de control es pot globalitzar per partida.

SISTEMA DE GESTIÓ DEL PROCÉS D'ESPECEJAMENT

La gestió del procés d’especejament és el pas següent a realitzar un cop superats els controls de qualitat.

El programari de gestió de sales d’especejament permet un escandall depenent de l’animal i les necessitats dels clients Podem tenir a la indústria càrnia per a un mateix animal diferents escandalls d’especejament. Aquests escandalls alhora poden tenir diferents subproductes i es pot obtenir una aproximació de quilos possibles un cop acabat l’especejament.

Durant tot el procés d’especejament IOCárnicas controla la traçabilitat per a l’obtenció dels subproductes i la seva procedència.

El nostre ERP també incorpora la gestió de qualitat i el control de punts crítics, anomenat APPCC.

despieces

gestió d'expedicions de producte final

A la indústria càrnia la gestió d’expedicions de producte final ha de ser àgil i ràpida.

Un cop realitzat el procés d’especejament de l’animal, s’obtenen uns subproductes frescos. A la indústria càrnia és possible congelar el producte final.

A IOCÁrnicas disposem de processos d’automatització de les expedicions dels productes carnis, aquests defineixen rutes de repartiment, agrupació d’albarans, generació d’ordres de càrrega i altres processos que agilitin la entrega al client final per a la venda.

A la indústria càrnia és molt important que les expedicions dels productes carnis es puguin garantir, essent necessari un lliurament amb les màximes prestacions, per això es requereix un sistema de transport amb garantia de qualitat i conservació, i que el lliurament del producte carni es realitzi en un temps rècord.

Sol·liciteu ARA una DEMO del software de gestió per sales d'especejament

MÒDULS IMPORTANTS GESTIÓ DE SALES DE COMIAT

El nostre software de gestió de sales d’especejament incorpora una sèrie de mòduls professionals que cobreixen a la perfecció les necessitats específiques de la gestió càrnia. Tots ells fan que el nostre software ERP IOCárnicas sigui un dels programes de gestió per a sales d’especejament més complets.

Anàlisi de dades i control del negoci

El mòdul d'anàlisi de dades del nostre software de gestió càrnia aporta una visió completa de l'empresa i permet conèixer i comprendre el negoci per tal de prendre decisions empresarials millors. Aquest mòdul implantat en la gestió d'embotits ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar d'esdeveniments imprevistos que pot tenir la vostra empresa.

Radiofreqüència (RFID)

El mòdul de Radiofreqüència (RFID) implantat en la gestió d'embotits permet una identificació, traçabilitat i localització completa en els processos de la cadena de subministrament. Ens permet el control en temps real del producte, la ubicació així com tots els costos. Les dades capturades es poden modificar indefinidament i es poden visualitzar des de qualsevol plataforma (ERP, PC, tablet, PDA, mòbil).

Gestió de maquinària

IOCárnicas també incorpora un mòdul de gestió que persegueix assolir un major grau de fiabilitat en tota la maquinària d'una empresa (equips, màquines, instal·lacions, etc.). Aquest mòdul implementat a la gestió d'escorxadors aporta eines significatives per al desenvolupament del manteniment preventiu i correctiu. A la indústria càrnia es busca incrementar la disponibilitat de l'equip productiu, optimitzar els recursos humans, disminuir els costos de manteniment, millorar la qualitat, seguretat i rendibilitat.

APPCC carniques

El nostre software ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la Seguretat Alimentària (APPCC). Aquest mòdul per a la gestió d'embotits tracta de dur a terme una gestió correcta de la innocuïtat dels aliments a l'empresa càrnia i tenir al dia el sistema d'autocontrols per a futures inspeccions de sanitat.

Gestió de qualitat

El mòdul de qualitat (Quality) del nostre programari ERP IOCárnicas, inclou l'equilibri entre qualitat, productivitat i rendibilitat, permet gestionar els processos i activitats, és la solució perfecta per administrar els sistemes de qualitat, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, Mercat CE, EFQM... Facilita la gestió documental a la indústria càrnia, oferint sempre informació actualitzada i accessible per a vostè i els seus clients des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Magatzems i logística

Finalment, el mòdul de magatzems i logística del nostre software ERP. Aquest incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.

¿Quiere saber más información sobre IOCárnicas?

DESCARGUE EL CATÁLOGO DEL ERP

    Contacta amb nosaltres
    close slider