MÒDUL DE GESTIÓ DE MAGATZEMS I LOGÍSTICA

El mòdul de magatzems i logística del nostre programari ERP, incorpora totes les funcionalitats que una empresa necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL DE MAGATZEMS I LOGÍSTICA

Passem a detallar algunes de les principals funcionalitats del mòdul de magatzems i logística:

 • Gestió de productes, products substitutius, referències creuades.
 • Homologació de productes per a la gestió de qualitat.
 • Control d'inventaris i valoracions FIFO, LIFO, preu mitjà.
 • Recompte cíclic de l'inventari.
 • Múltiples magatzems i transferències entre magatzems.
 • Gestió de recepcions de mercaderíes.
 • Gestió d'ubicacions.
 • "Picking" i expedicions.
 • Zones de quarantena.
 • Enviaments parcials, gestió de caducitat.
 • Control d'envasos propis i envasos del client.
 • Gestió del transport, CMR.
 • Inventari físic i valoracions.
 • Connexió amb bàscules
 • Registre de dades amb PDA.
 • Gestió de contenidors i palets
 • Etiquetat i integració amb les normatives actuals
UTILITZAT EN EL SOFTWARE ESPECÍFIC DE GESTIÓ