IOCárnicas

Software de gestió per a escorxadors

IOCarnicas és un software per a la gestió d’escorxadors desenvolupat sobre la base d’una experiència de més de 30 anys al sector. Diverses instal·lacions en producció, ha fet que el nostre software de gestió evolucioni contínuament. Basat en Microsoft Dynamics NAV™️, una plataforma tecnològica en continu creixement.

Funcionalitats ERP per a la gestió d'escorxadors

Les principals funcionalitats del nostre ERP per a la gestió d’escorxadors són el control dels processos a temps real, i la transferència de tota la informació a una ÚNICA base de dades. Això permet centralitzar el control de l’escorxador, i poder disposar contínuament dels desviaments comparats amb els escandalls, costos de producció i control de processos que s’estiguin realitzant a la planta de producció càrnia.

El nostre software per a la gestió d’escorxadors assegura la rendibilitat, l’eficiència i el control de processos industrials, imprescindibles avui dia a tota empresa càrnia. L’ERP IOCárnicas combina l’aplicació de normatives legals, amb el control exhaustiu de costos, l’automatització dels processos de sacrifici i especejament, i el registre de tota la informació durant els diferents processos.

El software ERP per a escorxadors compleix amb la traçabilitat i les diferents normatives en aquest tipus de negoci. Amb el nostre sistema ERP de gestió aconseguim identificar l’animal des de l’origen. D’aquesta manera tenim la informació del consum de productes a granja, els controls veterinaris, el transport i la recepció en planta, viu o en canal.

Software ERP de gestió d'escorxadors

REGISTRE D'ENTRADES ANIMALS I CONTROLS D'ESCORXADORS

A l’operativa del registre d’entrades d’un escorxador, és imprescindible identificar els animals un per un, en viu o en canal. En el cas del boví, el nostre software IOCárnicas té previst registrar el crotal de l’animal. Aquest inclou tota la informació, origen, granja i traçabilitat. En altres animals com el porcí, el cabrum o les aus, el control que admet el nostre software de gestió per a escorxadors pot ser unitari o bé per partides.

La gestió per a escorxadors integra la traçabilitat en tots dos sentits en tot el procés: S’inicia al registre d’entrada de l’animal i acaba amb l’expedició del producte elaborat.

PROCÉS DE MATANÇA EN UN ESCORXADOR

Tot procés de matança en un escorxador ha de complir una sèrie de requisits regulats per llei, per al benestar dels animals. A més, també compleix unes normes de qualitat i control carni, que depenent de cada espècie serà diferent. Tot això inclòs al nostre software IOCárnicas per a la gestió d’escorxadors.

Una de les funcionalitats del nostre ERP per a escorxadors són les diferents possibilitats d’especejament durant el sacrifici. S’escull depenent de cada espècie (boví, porcí, cabrum o aus) i de les necessitats de l’empresa. Això ens permet desfer l’animal sacrificat en diferents opcions o escandalls.

El nostre software carni també permet la identificació de lanimal. Es fa mitjançant un sistema de marcatge carni, o d’etiquetatge de producte carni elaborat, fins a la seva expedició.

proceso-matadero
mataderos2

ÀREES DE TREBALL D'UN ESCORXADOR

Les àrees de treball a qualsevol indústria càrnia, dedicada al tractament del sacrific d’animals, s’han de poder controlar independentment. El nostre software de gestió per a escorxadors permet gestionar-les una per una.

Entre les diferents àrees de treball en un escorxador podem contemplar:

  • Zones d’animals vius: moll de recepció, quadres, estables, mànigues de conducció, etc.
  • Espais de sacrifici: zona de sagnat, zona bruta, zona neta, etc
  • Àrees fredes: cambres frigorífiques, molls d’expedició, etc.

Totes elles controlades al nostre ERP per a la gestió d’escorxadors.

EINES DE GESTIÓ DE PRODUCCIÓ

Com a millores en la darrera versió d’IOCárnicas per a escorxadors (en producció), hi ha les següents característiques:

  • Control d’operaris i recursos: Eina per a l’entrada de temps d’operaris i de recursos diversos.
  • Control d’incidències:Sistema d’entrada i registre d’incidències, per analitzar-les i controlar-les posteriorment.

sol·liciteu ARA una demo del SOFTWARE DE gestió d'escorxadors

MÒDULS IMPORTANTS GESTIÓ d'escorxadors

El nostre software de gestió d’escorxadors incorpora una sèrie de mòduls professionals que cobreixen a la perfecció les necessitats específiques de la gestió càrnia. Tots ells fan que el nostre software IOCárnicas sigui un dels programes de gestió més complets.

Anàlisi de dades i control del negoci

El mòdul d'anàlisi de dades del nostre software de gestió càrnia aporta una visió completa de l'empresa i permet conèixer i comprendre el negoci per tal de prendre decisions empresarials millors. Aquest mòdul, implantat a la gestió d'embotits, ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar d'esdeveniments imprevistos que pot tenir la vostra empresa.

Radiofreqüència (RFID)

La tecnologia de Radiofreqüència (RFID) també la tenim en un mòdul; en la gestió d'embotits permet una identificació, traçabilitat i localització completa en els processos de la cadena de subministrament. Ens permet el control en temps real del producte i la ubicació, així com tots els costos. Les dades capturades es poden modificar indefinidament i es poden visualitzar des de qualsevol plataforma (ERP, Pc, tablet, PDA, mòbil).

MAQUINÀRIA I SEGURETAT

Gestió de maquinària

El mòdul de gestió per al manteniment de la maquinària que incorpora el nostre ERP IOCàrniques persegueix assolir un major grau de fiabilitat a tota la maquinària d'una empresa (equips, màquines, instal·lacions, etc.). Aquest mòdul implementat a la gestió d'escorxadors aporta eines significatives per al desenvolupament del manteniment preventiu i correctiu. A la indústria càrnia es busquen diverses coses: Incrementar la disponibilitat de l'equip productiu, optimitzar els recursos humans, disminuir els costos de manteniment, millorar la qualitat, seguretat i rendibilitat.

APPCC carniques

El nostre software ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint. Serveix per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la seguretat alimentària (APPCC). Aquest mòdul per a la gestió d'embotits tracta de dur a terme una gestió correcta de la innocuïtat dels aliments a l'empresa càrnia. També serveix per tenir al dia el sistema d'autocontrols per a inspeccions futures de sanitat.

QUALITAT I LOGÍSTICA

Gestió de qualitat

El nostre mòdul de qualitat (Quality) del nostre software ERP IOCárnicas, inclou l'equilibri entre qualitat, productivitat i rendibilitat, permet gestionar els processos i activitats, és la solució perfecta per administrar els sistemes de qualitat, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, Mercat CE, EFQM.. Facilita la gestió documental a la indústria càrnia, oferint sempre informació actualitzada i accessible per a vostè i els seus clients des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Magatzems i logística

El mòdul de magatzems i logística del nostre software ERP, incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.El mòdul de magatzems i logística del nostre software ERP incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.

¿Quiere saber más información sobre IOCárnicas?

DESCARGUE EL CATÁLOGO DEL ERP

    Contacta amb nosaltres
    close slider