IOCárnicas

FACTORS CLAU PER A LA FABRICACIÓ I PRODUCCIÓ DE PERNILS

La producció de pernils constitueix un dels principals eixos en la comercialització de productes porcins a Espanya. La preparació d’aquest aliment es basa en una metodologia que aglutina diversos processos diferents abans de la seva posterior comercialització.

RECEPCIÓ I ANÀLISI DE LA MATÈRIA PRIMERA

El primer pas es basa en la recepció de les peces en cru a la planta de processament. El control comença en aquest moment i és molt important realitzar-lo en la mateixa indústria amb les condicions especials (temperatura i protocols de qualitat). Per classificar aquests elements es poden utilitzar diferents paràmetres establerts, normalment els més comuns són: tipus de peça i el rang de pes.

PROCÉS DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ

Un cop amb els exemplars classificats, es passa al procés de preparació que consta de diferents passos: salat, rentat, raspallat, assecat i maduració. Un cop amb els exemplars desitjats, es pot procedir a la comercialització dels exemplars i la posterior distribució als comerços determinats.

Tots els aspectes que hem comentat estan contemplats en el software IOCárnicas per a gestió de pernils.

Últimes notícies relacionades amb IOCárnicas

indústria càrnia 5.0

Indústria Càrnia 5.0

Indústria Càrnia 5.0 Publicat per: Josep Feixas – Compartir: La indústria càrnia 5.0 es podria començar a fer realitat aviat a gran escala i podria

Llegir Més >>
Contacta amb nosaltres
close slider