Software de gestió per a sales d'especejament

El nostre software de gestió per a sales d’especejament ofereix tot el procés necessari, des de l’inici de la recepció dels canals fins al seu objectiu que és obtenir el producte o sub-productes finals que lliurarem als clients.

Funcionalitats ERP per a la gestió de sales d'especejament

La funcionalitat del mòdul per a la gestió de sales d’especejament del nostre ERP IOCárnicas, ens permet diferenciar el sistema d’especejament o escandall depenent del tipus d’animal (porcí, boví, cabrum o aus).

Durant la recepció de les canals se’ls realitza un primer control de qualitat contemplat en el nostre programari de gestió que ens permetrà acceptar o rebutjar el producte rebut. Aquestes canals vindran amb una traçabilitat informada, aquestes dades pot arribar d’un altre sistema informàtic i es pot incorporar directament i sense problemes al nostre sistema de gestió.

La traçabilitat durant tot el procés i fins aconseguir el producte final ha de ser informat i lliurat al client amb tota la informació de procedència i garanties de control de qualitat.

despiece-1

GESTIÓ DE LA RECEPCIÓ DE CANALS EN SALES D'ESPECEJAMENT

Per al procés de la gestió de recepció de canals en sales d’especejament és molt important el control d’uns paràmetres de qualitat que el nostre software de gestió cobreix. Tot el material rebut es registra amb: informació de procedència, pes, control de qualitat i estat. IOCárnicas permet un control més detallat de les canals utilitzant un magatzem de “quarantena” que permet guardar el producte fins a superar tots els controls de qualitat.

Tot el producte un cop passada la quarantena es pot identificar per un sistema electrònic d’identificació per radiofreqüència, RFID. També es pot identificar per un sistema d’etiquetatge especial per a aquest tipus de producte carni. Totes les opcions d’identificació càrnia per a sales d’especejament estan cobertes pel nostre ERP per a la gestió de sales d’especejament.

En el cas del boví, la informació que ens arriba prové del “crotal” i ens permet seguir utilitzant aquest sistema. En els casos del porcí, cabrum o altres animals, el sistema de control es pot globalitzar per partida.

GESTIÓ DEL PROCÉS D'ESPECEJAMENT

La gestió del procés d’especejament és el següent pas a realitzar un cop superats els controls de qualitat.

despieces

gestió d'expedicions de producte final

En la indústria càrnia la gestió d’expedicions de producte final ha de ser àgil i ràpida.

soliciti ARA una demo del SOFTWARE DE gestió PER A SALES D'ESPECEJAMENT

MÒDULS IMPORTANTS GESTIÓ DE SALES D'ESPECEJAMENT

El nostre  software de gestió per a sales d’especejament incorpora una sèrie de mòduls professionals que cobreixen a la perfecció les necessitats específiques de la gestió càrnia, tots ells fan que el nostre programari IOCárnicas sigui un dels programes de gestió més complets.

Anàlisi de dades i control del negoci

El mòdul d'anàlisi de dades del nostre programari de gestió càrnia aporta una visió completa de l'empresa i permet conèixer i comprendre el negoci per prendre millors decisions empresarials. El mòdul d'anàlisi de dades i control de negoci per a sales d'especejament ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar d'esdeveniments imprevistos que pot tenir la seva empresa.

Radiofreqüència (RFID)

El mòdul de Radiofreqüència (RFID) que incorpora el nostre programari de gestió càrnia ens permet el control en temps real del producte, la ubicació així com tots els costos. Les dades capturades poden visualitzar-se des de qualsevol plataforma (ERP, Pc, tablet, PDA, mòbil). Aquest mòdul en la gestió de sales d'especejament facilitarà la identificació de totes les peces.

Gestió de maquinària

El mòdul de gestió per al manteniment de la maquinària que incorpora el nostre ERP IOCárnicas persegueix aconseguir un major grau de fiabilitat en tota la maquinària d'una empresa (equips, màquines, instal·lacions, etc ..). A la indústria càrnia es busca incrementar la disponibilitat de l'equip productiu, optimitzar els recursos humans, disminuir els costos de manteniment, millorar la qualitat, seguretat i rendibilitat. Aquest mòdul implementat en la gestió de sales d'especejament aporta eines significatives per al desenvolupament del manteniment preventiu i correctiu.

APPCC

El nostre software ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la Seguretat Alimentària (APPCC). El producte que es manipula a les sales d'especejament en el sector carni és molt perible i es pot contaminar amb facilitat, la implantació del mòdul APPCC en la gestió de sales d'especejament compleix amb la legislació en seguretat alimentària necessària.

Gestió de qualitat

El mòdul de qualitat (Quality) del nostre software ERP IOCárnicas, inclou l'equilibri entre qualitat, productivitat i rendibilitat, permet gestionar els processos i activitats, és la solució perfecta per administrar els sistemes de qualitat, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, mercat CE, EFQM. Facilita la gestió documental en la indústria càrnia, oferint sempre informació actualitzada i accessible per a vostè i els seus clients des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Magatzems i logística

El mòdul de magatzems i logística del nostre software ERP, incorpora totes les funcionalitats que una empresa càrnia necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes. La gestió de magatzems i logística incorporada en sales d'especejament fa més fàcil el control.