IOCárnicas

EL MERCAT CREIXENT DELS PRODUCTES CARNIS ECOLÒGICS

 
 

productos ecológicos

Com en els altres sectors de l’alimentació, en el sector carni està augmentant dia a dia la demanda dels productes ecològics.

Anem a definir les premisses que han de complir aquests productes i després presentarem els punts forts i febles, anàlisi DAFO, d’aquest mercat perquè els pugui servir en les seves reflexions sobre l’alimentació ecològica.

 


Què ha de complir un producte per considerar-se ecològic?

-Aliment provinent de l’agricultura o ramaderia ecològica.
-Produït sense l’ús de substàncies químiques de síntesi: pesticides, fertilitzants i medicaments.
-Obtinguts respectant el ritme de creixement natural de plantes o animals.
-Elaborat sense addició de substàncies artificials. Additius, colorants, saboritzants i aromes.
-Respectuós amb el medi ambient i amb el benestar animal.
-Producte amb qualitat gustativa: sabor, aroma i textura.
-Basat en mètodes d’elaboració tradicionals.

L’evolució del mercat espanyol dependrà de la forma en què siguin aprofitades les oportunitats i fortaleses que existeixen en el nostre mercat i de la manera que es gestionin.

Anàlisi DAFO del nostre mercat i els punts claus:

 
 

       PUNTS FORTS

 
 • Condicions favorables per a la producció ecològica.
 • Clima i sòl adequat.
 • Qualitat de producte contrastada i bona imatge en el mercat internacional.
 • Potent mercat exterior.
 

       PUNTS FEBLES

 
 • Escàs coneixement i imatge del producte ecològic.
 • Sector transformador feble i poc desenvolupat.
 • Oferta i demanda escassa, fragmentada i dispersa, el que dificulta el ritme de vendes.
 • Xarxa logística poc desenvolupada.
 
 

       OPORTUNITATS

 
 • Alt potencial de creixement.
 • Interès creixent de mercat convencional.
 • Previsions de desenvolupament i creixement moderadament optimista.
 • Suport decidit de l’Administració nacional i europea.
 • Producte de caràcter diferenciador i aportació de valor afegit.
 
 

      AMENACES

 
 • Dependència excessiva del mercat exterior.
 • Influència de situacions de crisi econòmica en la demanda del producte ecològic.
 • Percepció de preu car.
 • Identitat difusa del producte ecològic enfront d’altres ( “ecos”, “bios”, “naturals”, etc.)
 • Manca de desenvolupament de sectors complementaris.
Ens oferim per poder-los informar detalladament sobre els aspectes pràctics de la normativa i la solució que puguin implantar en la seva indústria.
Consulteu la pàgina web: www.iocarnicas.com i trobarà el distribuïdor més proper a la seva empresa que li pot ajudar a estudiar les solucions més idònies per al seu negoci.

Últimes notícies relacionades amb IOCárnicas

indústria càrnia 5.0

Indústria Càrnia 5.0

Indústria Càrnia 5.0 Publicat per: Josep Feixas – Compartir: La indústria càrnia 5.0 es podria començar a fer realitat aviat a gran escala i podria

Llegir Més >>
Contacta amb nosaltres
close slider