IOCárnicas

El paper d'un ERP en la producció de productes frescos

En negocis on marge de guany està limitat a la cotització i la qualitat d’un producte, és important mantenir un control del cicle de producció i la posterior comercialització. A continuació explicarem com IOCárnicas pot contribuir en la gestió de productes frescos.

La correcta gestió dels lots és una funció bàsica en empreses del món de l’alimentació però sobretot en les del sector carni. És important que l’ERP estigui connectat amb la maquinària pertinent, com poden ser les bàscules industrials.

Comptar amb un sistema integrat permet adoptar metodologies eficients sintetitzant els recursos logístics existents i assegurant el control en els magatzems. En aquest cas, és important planificar els productes a través de metodologies FirstinFirstout (segons l’entrada a l’espai) o FirstExpiredFirstout (segons les dates de caducitat). Això es pot aconseguir a través d’un sistema de traçabilitat a través de tecnologia RFID, la visualització de les dades en les diferents plantes que constitueixen els cicles de producció i en alguns casos, sistemes de TPV.

Tenir establert un sistema de distribució eficaç, vinculat a l’ERP, és clau per assegurar la qualitat dels productes frescos i per tant aportar un segell de qualitat en les carns.

Últimes notícies relacionades amb IOCárnicas

Contacta amb nosaltres
close slider