Software de gestió per a EMBOTITS

El nostre programari de gestió per a embotits, permet cobrir totes les necessitats informàtiques en l’elaboració de productes carnis. IOCarnicas, és un ERP de gestió que s’encarrega de cobrir totes les exigències específiques de l’elaboració i control de fabricació dels embotits. És una solució de gestió càrnia completa, fiable i escalable, usant la tecnologia de Microsoft Dynamics NAV.

Funcionalitats ERP per a la gestió d'EMBOTITS

Les principals funcionalitats del nostre ERP per a la gestió d’embotits, permet controlar les diferents àrees estratègiques en la fabricació d’embotits oferint una solució de gestió integrada i completa.

El nostre ERP de gestió de la fabricació d’embotits contempla tots els processos específics d’aquest sector carni. Gestió de la recepció de carns fresques i productes auxiliars, la creació dels escandalls de producte, que poden ser diferents per a un mateix producte a fabricar. Seguint amb la gestió del procés de fabricació i controls en planta de la indústria càrnia i finalitzant amb la gestió del procés d’assecat i expedició dels embotits.

recepció de carns i productes auxiliars per a la fabricació d'embotits

El procés de recepció de carns i productes auxiliars per a la gestió d’embotits en el sector carni es pot dividir en dos: la recepció de carns fresques i la recepció d’altres productes auxiliars a utilitzar, com poden ser, additius, caixes, etiquetes, etc. .

El procés de recepció de carns fresques es realitza en el propi moll, on es registra: el producte, el proveïdor, la partida i un conjunt de dades que identifiquen de manera inequívoca el producte. A més se li assigna un lot per a la traçabilitat càrnia necessària en tot el procés de la fabricació d’embotits.

El nostre programari de gestió d’embotits controla la matèria primera a rebutjar i retornar al proveïdor o bé el producte que pugui necessitar una “quarantena“, és una solució de gestió càrnia que permet realitzar els controls de qualitat definits en les normes IFS o BRC que la empresa tingui certificades.

El nostre ERP de gestió disposa també del control de l’homologació dels proveïdors que ens subministren les matèries primeres això fa que el nostre sistema de qualitat sigui més àgil i fiable.

PROCÉS DE PRODUCCIÓ D'EMBOTITS

El procés de producció en la fabricació d’embotits es contempla en diferents fases, algunes d’aquestes fases són: procés de triturat, procés de repòs en càmera, procés d’embotit, procés d’assecat o procés d’acabat. Aquest últim procés pot derivar en diferents formats d’acabats, com el format de llescat, format al pebre o altres tipus d’acabat.

Les ordres de producció en la gestió d’embotits poden tenir diferents fases, una mateixa pasta de carn amb els seus additius, es pot utilitzar per obtenir diferents productes carnis finals amb calibres diferents.

El procés de producció en el nostre programari de gestió IOCárnicas permet el control i la traçabilitat de tot el procés productiu i registra els històrics d’aquests processos, els orígens de les matèries i la destinació dels productes en les seves diferents presentacions i acabats.

EMBUTIDOS2
embutidos

GESTIÓ COMERCIAL AMPLIADA D'EMBOTITS

En la gestió comercial del sector de l’alimentació en el qual està inclòs el sector carni i més concretament la fabricació d’embotits, és habitual el tractament de descomptes, promocions, ofertes, ràpels i altres necessitats comercials, el nostre ERP per a la gestió d’embotits inclou totes aquestes necessitats amb una màxima flexibilitat.

IOCárnicas ha desenvolupat un mòdul específic per a la gestió comercial que tracta totes aquestes necessitats amb la possibilitat de parametritzar les pel propi usuari, algunes de les funcionalitats en la solució d’embotits són: descomptes especials en cascada o en línia, càlcul de comissions x quilos o imports, promocions especials amb opció de lliurament d’un producte addicional diferent al producte en promoció, ofertes 3 x 1, rappels per consum, podent assignar data

GESTIÓ D'EXPEDICIONS D'EMBOTITS

El procés de gestió d’expedicions del producte final és molt específic depenent dels requeriments dels clients, el nostre programari de gestió càrnia permet treballar amb clients molt variats, grans o petites superfícies, botigues, clients diversos i ens permet una gestió d’expedicions totalment diferent , centres logístics, dipòsits a agents comercials, empreses que representin o distribueixin els productes. Totes aquestes possibilitats estan contemplades en el nostre ERP per a la fabricació d’embotits.

També contemplem el control de la caducitat, el temps de transport, les condicions de transport i l’optimització de rutes.

Tota aquesta gestió d’expedicions guarda informació que ens permet després obtenir estadístiques del coeficient d’eficiència pel que fa a les comandes que ens cursen els clients.

Una altra característica que contempla la gestió d’expedicions del nostre programari de fabricació d’embotits IOCarnicas és el tractament de mostres, els documents de lliurament, guies sanitàries (si fossin necessàries) i altres documents per al transportista, sigui propi o aliè.

sol·liciti ARA una demo del SOFTWARE DE gestió PER A embotits

MÒDULS IMPORTANTS GESTIÓ D'EMBOTITS

El nostre software de gestió d’embotits incorpora una sèrie de mòduls professionals que cobreixen a la perfecció les necessitats específiques de la gestió càrnia, tots ells fan que el nostre programari IOCárnicas sigui un dels programes de gestió més complets.

Anàlisi de dades i control del negoci

El mòdul d'anàlisi de dades per a la gestió d'escorxadors del nostre programari de gestió càrnia aporta una visió completa de l'empresa i permet conèixer i comprendre el negoci per prendre millors decisions empresarials. Aquest mòdul ajuda a identificar els punts febles, corregir i alertar d'esdeveniments imprevistos que pot tenir la seva empresa.

Radiofreqüència (RFID)

El mòdul de Radiofreqüència (RFID) que incorpora el nostre programari de gestió càrnia ens permet el control en temps real del producte, la ubicació així com tots els costos. Les dades capturades poden visualitzar-se des de qualsevol plataforma (ERP, Pc, tablet, PDA, mòbil). Aquest mòdul en la gestió d'escorxadors facilitarà la identificació de totes les peces.

Gestió de maquinària

El mòdul de gestió per al manteniment de la maquinària que incorpora el nostre ERP IOCárnicas persegueix aconseguir un major grau de fiabilitat en tota la maquinària d'una empresa (equips, màquines, instal·lacions, etc ..). Aquest mòdul implementat en la gestió d'escorxadors aporta eines significatives per al desenvolupament del manteniment preventiu i correctiu. A la indústria càrnia es busca incrementar la disponibilitat de l'equip productiu, optimitzar els recursos humans, disminuir els costos de manteniment, millorar la qualitat, seguretat i rendibilitat.

APPCC

El nostre programari ERP incorpora el mòdul APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació del sistema de control de la Seguretat Alimentària (APPCC). El producte que es manipula en el sector carni és molt perible i es pot contaminar amb facilitat, la implantació del mòdul APPCC en la gestió d'escorxadors compleix amb la legislació en seguretat alimentària necessària.

Gestió de qualitat

El mòdul de qualitat (Quality) del nostre programari ERP IOCárnicas, inclou l'equilibri entre qualitat, productivitat i rendibilitat, permet gestionar els processos i activitats, és la solució perfecta per administrar els sistemes de qualitat, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, mercat CE, EFQM .. Facilita la gestió documental en la indústria càrnia, oferint sempre informació actualitzada i accessible per a vostè i els seus clients des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Magatzems i logística

El mòdul de magatzems i logística del nostre programari ERP, incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes. El mòdul de magatzems i logística del nostre software ERP, incorpora totes les funcionalitats que una empresa del sector carni necessita per gestionar, emmagatzemar, controlar, inventariar, transitar i identificar fàcilment tots els productes.