IOCárnicas

Tendències en la logística del sector carni per al 2021

En aquest article recollim les principals tendències i innovacions en logística per al sector carni que se seguiran consolidant en el 2021:

IOT

 

L’Internet de les Coses (IOT) constitueix un nou paradigma que consisteix en el fet que gran part dels dispositius que utilitzem en el nostre dia a dia estiguin connectats entre si i puguin transmetre informació útil a l’usuari pertinent. A part de fer la vida de les persones més fàcil, la indústria pot aplicar aquest model, ja que aquesta pot estar connectada a través de xarxes constituïdes per màquines, fàbriques, magatzems i cadenes de subministrament intel·ligents.

 

Cloud Computing

 

És la tecnologia que permet, de forma remota, accedir a programari, arxius i processar dades. D’aquesta manera, els usuaris o empreses no necessiten tenir una gran infraestructura per accedir a la seva informació. El paper de «dipòsit» que antigament tenien els terminals físics ara és substituït pel núvol.

 

Fabricació additiva

 

Aquesta disciplina consisteix en la confecció d’objectes tridimensionals mitjançant la superposició de capes de successives d’un mateix material mitjançant impressores 3D. Els elements necessaris per aplicar aquesta metodologia són: un ordinador, un programari de modelatge, un equip de fabricació additiva i el material adequat per a realitzar l’objecte.

 

Integració vertical i horitzontal

 

Totes les empreses es proveeixen i generen dades durant el transcurs de la seva activitat productiva. A escala sistemàtica podem entendre dos models diferenciats que es poden integrar dins d’una organització i que serveixen per extreure tota aquesta informació. D’aquesta manera es poden gestionar de manera correcta totes aquestes fonts de dades amb la finalitat de prendre de decisions ràpides i encertades. Aquests dos models diferenciats es coneixen com a integració horitzontal i vertical.

 

Ciberseguretat

 

La ciberseguretat aplicada a la indústria és aquella disciplina encarregada de protegir la comunicació i les dades generades a través del procés productiu. La implantació de tecnologies digitals a les empreses i l’evolució de les fàbriques cap a un horitzó amb entorns intel·ligents, aporta un gran avanç pel que fa a l’abast de la informació generada a través de l’activitat de l’organització i la logística.

 

Realitat augmentada

 

La realitat augmentada (RA) és el concepte que s’utilitza per denominar totes aquelles tecnologies que permeten mostrar part del món real a través d’informació gràfica. Per veure aquests inputs s’utilitzen dispositius que combinen elements físics palpables amb altres intangibles, d’aquesta manera es combina el que veuria l’ull humà amb altres dades creades per persones (d’aquí ve el terme realitat augmentada).

 

Robotització industrial

 

L’eix central d’aquest canvi disruptiu és el concepte de l’automatització de la producció. A grans trets, el que es busca és que certes tasques repetitives que fins ara eren realitzades per empleats siguin desenvolupades per robots de manera íntegra o parcial.

 

Simulació de processos

 

La simulació de processos consisteix a realitzar proves en un entorn virtual per poder veure quins aspectes de l’empresa es poden canviar i així millorar l’eficiència dels diferents actius interns.

 

Machine Learning

 

És una metodologia de processament de dades que permet que la mateixa maquinària de l’organització prengui decisions sense la intervenció de cap ésser humà. Simplifica la logística de l’empresa.

 

Big Data

 

En l’activitat diària d’un negoci es genera una infinita quantitat de dades derivades la mateixa activitat empresarial. Des del punt de vista de la gestió tradicional tots aquests inputs no eren utilitzats pels càrrecs directius, ja que tot i saber de la seva existència, collir no entrava dins de les prioritats de l’organització. El desenvolupament de la tecnologia ha permès gestionar i visualitzar aquestes dades amb la finalitat de prendre decisions molt més precises.

 

Blockchain

 

En el món actual es necessita produir, gestionar i emmagatzemar una enorme quantitat d’informació certificada en tot moment. Fins ara tot aquest treball el realitzen persones amb els consegüents possibles errors. La proposta de la tecnologia blockchain és que ara tota aquesta feina passin a fer-ho els ordinadors, ja que són incorruptibles, eficaços i més veloços.

Logística
Logísitica

ÚLTIMES NOTÍCIES ERP IOCÁRNICAS

indústria càrnia 5.0

Indústria Càrnia 5.0

Indústria Càrnia 5.0 Publicat per: Josep Feixas – Compartir: La indústria càrnia 5.0 es podria començar a fer realitat aviat a gran escala i podria

Llegir Més >>
Contacta amb nosaltres
close slider