IO Cárnicas

La traçabilitat en el sector carni per a la gestió dels processos i el control d'exemplars

La traçabilitat en el món trazabilidadcarni s’ha tornat un dels eixos principals per al control d’empreses d’aquest tipus. Per aquest motiu, els ERP d’aquest sector com IOCárnicas contemplen funcionalitats que integren tecnologies pensades en el seguiment (un exemple seria el RFID, per al control dels exemplars).

La traçabilitat contempla les diferents etapes del procés productiu:

-Recepció i control de la matèria primera.
-Producció i fabricació dels diferents lots de productes.
-Distribució dels diferents elements acabats a les empreses que comercialitzen els aliments.

Aquest sistema també permet retirar exemplars danyats o contaminats, com és el cas dels brots de malalties que afecten només animals (en un article anterior vam comentar el cas de la PPA). La gestió de la retirada d’aliments a través d’un ERP és la següent:

-Localització de productes afectats.
-Registre de l’element danyat.
-Detecció de l’impacte sobre altres productes.
-Millores en els mètodes de treball.

La traçabilitat ha d’incloure informació rellevant per poder portar una bona gestió de la cadena de subministrament i del control de costos.

Últimes notícies relacionades amb IOCárnicas

Contacta amb nosaltres
close slider